1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.  Elérhetőségi adatok :az Önkormányzat/elérhetőségek menüpont alatt található

II. A szervezeti struktúra: az Önkormányzat/szervezeti struktura menüpont alatt található

III.  A szerv vezetői: az Önkormányzat/Hivatal menüpont alatt található

IV. Képviselő-testület : az Önkormányzat/Képviselő-testület menüpont alatt található

 1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I.  A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 Nincs az önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Pál Attila
Ügyintéző: Villányi Nikoletta
Bocz Diána 30/485-0835

Telefon:  30/447-6576

Telefon:  72-490-814 /112-es mellék

Fax: 72-490-814 /121-es mellék

E-mail: uzemeltetes@hosszuheteny.hu

Alapító okirat: Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

1.4. Közalapítványok

I.  A szerv által alapított közalapítványok

Nincs az önkormányzat által alapított közalapítvány.

1.5. Lapok

I. Lapok

A szerv által alapított lap neve: Zengő Újság

Helyi időszakos lap
Felelős szerkesztő:
Szerkesztőség:7694 Hosszúhetény, Verseny u.9.
Tel/fax: 72/490-827
Kiadó:Hosszúhetény Község

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Elérhetőségek
Cím: 7623 Pécs, József A. u. 10.
Levélcím: 7602 Pf.:405
Telefon: 06-72-507-000
Fax: 06-72-507-012
E-mail: hivatal@baranya.gov.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00 - 16.30

Péntek:8.00 - 14.00

A főigazgató ügyfélfogadása:

minden hónap első keddjén 9.00 - 12.00

1.7. Költségvetési szervek 

 Zengő Óvoda és Konyha

Cím: 7694 Hosszúhetény , Fő u. 173.
E-mail: hetenyiovoda@gmail.com,
Telefon: +36 72 490 833
Telefon: +36 70 785 083 (UPC)
Honlap: http://zengoovi.hu/
Óvodavezető: Czentner Erika
Telefon: +36 30 447 4855

óvodatitkár: Szőke-Molnár Mária
telefon: +36 72 785 083 (UPC)
+36 72 490 833 (Magyar Telecom)

Alapító Okirat: Zengő Óvoda és konyha

Nemes János Művelődési Központ

7694 Hosszúhetény Fő u. 154
7694 Hosszúhetény Verseny u. 9.
Tel: 72/490-827  18 mellék
72/590-008   18 mellék
Email: muvhaz@hosszuheteny.hu

Megbízott intézményvezető: Poór Gabriella
Telefon: +36 30 447-4237
email: kultura.tajhaz@hosszuheteny.hu
Művelődési központ facebook oldala

Alapító okirat: muvelodesi-kozpont-alapito-okirata

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Magyarország Alaptörvénye
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
A Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje
Hosszúhetény Polgármesteri Hivatal Közszolgálati adatvédelmi szabályzata

Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

Tanyagondnoki tevékenység: Az önkormányzat/elérhetőségek menüpont alatt érhető el.

Mezőőri tevékenység: Az önkormányzat/elérhetőségek menüpont alatt érhető el.

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Hosszúhetény Községi Önkormányzati Hivatal ügyrendje:

A hivatalban dolgozó köztisztviselők heti munkaideje  40 óra

A hivatal munkarendje:

hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön:  7.30.-16.00 óráig

pénteken:  7.30-13.30 óráig

A hivatal ügyfélfogadása rendje:

hétfőn, szerdán : 8.00-16.00 óráig

pénteken: 8.00-12.00 óráig

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK az információk/nyomtatványok menüpont alatt található
Eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím : 7694 Hosszúhetény, Fő utca 166.
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörei:segélyek

III.  Közszolgáltatások

DRV Zrt.

Dél-Kom Nkft.

E.On Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.

E.On Dél- dunántúli Gázszolgáltató Zrt.

IV. A szerv nyilvántartásai

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

V.  Nyilvános kiadványok

Zengő Újság : a Zengő Újság a (Településünk/Média menüpont alatt érhető el)

VI.  Döntéshozatal, ülések

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei (A korábbi évek jegyzőkönyvei az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek/adott év menüpont alatt érhetők el.)

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Önkormányzati rendeletek : Az Információk/rendeletek menüpont alatt található

Koncepciók, tervezetek,javaslatok:Az önkormányazt/településrendezés menüpont alatt érhetők el

VIII. Pályázatok

Az Önkormányzat/pályázatok menüpont alatt érhetők el.

IX.  Hirdetmények : A Településünk/Hírek menüpont alatt található

X. Közérdekű adatok igénylése:  az önkormányzat/hivatal menüpont alatt érhető el.

XI. Közzétételi listák

Nincs az önkormányzatra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Belső ellenőrzési terv 2024

Belső ellenőrzési terv 2023

Belső ellenőrzési terv 2022

Belső ellenőrzési terv 2021

Belső ellenőrzési terv 2020

Belső ellenőrzési terv 2019 II.

Belső ellenőrzési terv 2019.

Belső ellenőrzési terv 2018.

Belső ellenőrzési terv 2017.

II.  Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Számvevői jelentés Zengő Óvoda és Konyha 2021

Számvevői jelentés Nemes János Művelődési Központ 2021

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Éves ellenőrzési jelentés 2015

Éves ellenőrzési jelentés 2016.

Éves ellenőrzési jelentés 2017.

Éves ellenőrzési jelentés 2019

Éves ellenőrzési jelentés 2019 II..

Éves ellenőrzési jelentés 2021

Éves ellenőrzési jelentés 2022

Éves ellenőrzési jelentés 2023

MÁK helyszíni ellenőrzés 2021

MÁK helyszíni ellenőrzés 2020

MÁK 2020. évi felülvizsgálat

MÁK 2022 évi  felülvizsgálat

MÁK ellenőrzés normatíva felülvizsgálat 2017.

MÁK ellenőrzés normatíva felülvizsgálat 2018.

MÁK ellenőrzés normatíva felülvizsgálat 2019.

MÁK ellenőrzés normatíva felülvizsgálat 2020.

MÁK ellenőrzés normatíva felülvizsgálat 2021.

MÁK ellenőrzés normatíva évközi felülvizsgálata 2023

MÁK normatíva felülvizsgálat 2023

3.2. Költségvetések, beszámolók

I.  Éves költségvetések

Költségvetés 2024

Költségvetés 2023

Költségvetés 2022

Költségvetés 2021

Költségvetés 2020.

Költségvetés 2019.

Költségvetés 2018.

Költségvetés 2017.

Költségvetés 2016.

II. Számviteli beszámolók

Számviteli beszámoló 2022

Számviteli beszámoló 2021.

Számviteli beszámoló 2020.

Számviteli beszámoló 2019.

Számviteli beszámoló 2018.

Számviteli beszámoló 2017.

III.  A költségvetés végrehajtása

Zárszámadás 2023

Zárszámadás 2022

Zárszámadás 2021

Zárszámadás 2020

Zárszámadás 2019.

Zárszámadás 2018.

Zárszámadás 2017.

Zárszámadás 2016.

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

Foglalkoztatottak 2022

Foglalkoztatottak 2021

Foglalkoztatottak 2020

Foglalkoztatottak 2019.

Foglalkoztatottak 2018.

Foglalkoztatottak 2017.

Foglalkoztatottak 2016.

II. Támogatások

Átadott pénzeszközök 2022

Átadott pénzeszközök 2021

Átadott pénzeszközök 2020.

Átadott pénzeszközök 2019.

Átadott pénzeszközök 2018.

Átadott pénzeszközök 2017.

III. Szerződések

IV. Koncessziók

DRV Zrt.

DRV Zrt. Gördülő

V. Egyéb kifizetések

Szerződések

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések: Az Önkormányzat/Pályázatok menűpont alatt érhetők el.

VII.  Közbeszerzés

Közbeszerzési terv 2024

Közbeszerzési terv 2023

Közbeszerzési terv 2022

Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzési terv 2020

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2018

Közbeszerzési szabályzat

1.sz melléklet