Rendelet száma

Rendelet tárgya

Egységes szerkezet Utolsó módosító rendelet
5/1991.(VI.11). A helyi építményadókról x 8/2015.(IX.21.) 15/2017 (XII.18.) 8/2021 (XI.22.) 14/2021 (XII.01.) 13/2022 (XI.07.)
6/1991.(VI.11.) A helyi telekadókról x 8/2015.(IX.21.) 15/2017 (XII.18.) 7/2021 (XI.22.) 13/2021 (XII.01.) 12/2022 (XI.07.)
11/1992.(V.28.) A község címerének, zászlajának, lobogójának és pecsétjének alkotásáról és használatáról, valamint a helyi kitüntetések alapításáról, adományozási és használati rendjének szabályozásáról x 15/2013.(X.28.) 12/2023 (XI.06.) 4/2024 (III.04.)
13/1996.(XII.23.)
7/1998.(VI.29.) A közművesítési hozzájárulásról x 11/2007.(VII.16.)
8/1998.(VII.01.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról x 23/2013.(XII.23.) 16/2017 (XII.18.)
10/1999.(XII.01.) A helyi idegenforgalmi adóról x 8/2015.(IX.21.) 15/2017 (XII.18.) 9/2021 (XI.22.)15/2021 (XII.01.) 14/2022 (XI.07.)
11/1999.(XII.01.) A helyi iparűzési adóról x 8/2015.(IX.21.) 15/2017 (XII.18.)
3/2000.(III.13.) 17/2017 (XII.18.)
5/2001.(V.31.) A községi köztemetőről és a temetkezésről x

7/2017 (XI.06.) 6/2018 (V.07.) 17/2023(XI.30)

8/2001.(VI.25.) Az épített és természeti környezet helyi védelméről x 9/2016.(XI.03.)

10/2017 (XI.06.)

20/2017 (XII.18.)

hatályon kívül helyezve:2020.09.11.

10/2001.(X.19.) x 18/2006.(XII.15.) Hatályon kívü helyezve: 2022.07.01
12/2001.(X.19.) A parlagfű irtásáról x 7/2012.(IV.23.)
14/2001.(XI.30.) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális és egyéb juttatásokról
10/2002.(IX.02.) x 7/2012.(IV.23.)
2/2003.(II.17.) A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a település szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről x

11/2016.(XI.04.) 17/2022 (XII.05.) hatályos:2023.01.01. 8/2023 (VII.01.)

 

6/2003.(V.05.) x 9/2015.(XI.02.)
18/2003.(XII.01.) x 7/2012.(IV.23.)
9/2004.(VII.15.) A helyi önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
5/2006.(III.13.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről
6/2008.(VII.07.)  A közterület-használatról x 10/2016 (XI.03.)

 

5/2017 (VII.05.) 14/2017 (XII.8.)

18/2017 (XII18.) 3/2018 (II.20.) 5/2018 (V.07.)

12/2009.(XII.08.) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
5/2010.(VII.05.) A helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól x 5/2013.(IV.05.)19/2017 (XII.18.)
5/2011.(III.31.) X 7/2018 (V.07.) hatályon kívül helyezve 2018.05.15-től
3/2012.(III.26.)
6/2012.(IV.23.)
8/2012.(VI.18.) A települési zajvédelmi szabályokról x 6/2016 (IX.12.)
12/2012.(IX.17.) 13/2013.(IX.16.)
17/2013.(XI.29.) A mezei őrszolgálat fenntartásáról és működtetéséről

 

 

5/2014.(IX.19.)
4/2014.(IX.22.) A közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól 3/2024 (II.19.) hatályos:2024.03.01.
6/2014.(XI.28.)

A Szervezeti és Működési Szabályzatról

X 2/2018 (II.19.)

módosítva: 7_2019 rendelet mód, 4/2020 2/2022 rendelet mód, 10/2023 (IX.18.) 13/2023 (XI.06.)

1/2015.(II.20.) A szociálisan rászoruló krízis helyzetbe került személyek önkormányzati támogatásáról

 

 

12/2015.(XII.21.) 21/2017 (XII.18.) 9/2020 (X.22.) 2/2023 (II.20.) hatályos: 2023.03.01-től
6/2015.(V.04.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról    
 8/2016. (X.24.)

 A helyi építési szabályzatról

HH belterület szabályozási tervlap

HH külterület szabályozási tervlap

HH szerkezeti terv

 

 

 x

 hatályos: 2016.11.01. 13/2017 (XII.06.) 8/2018 (VII.02.) 5/2020 (VI.10.)

8/2022 (IX.07.) hatályos 2022.10.07. 15/2023(XI.30.)

 2/2017 (II.20.)  Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáróll    
 8/2017 (XI.06.) A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló

 

 

 X  hatályos 2017.11.15-től

 

22/2017 (XII.18.) 12/2018 (XI.05.)

10/2022 (IX.08.) hatályos220915

15/2022 (XI.07.) 3/2023 (II.20.) hatályos:2023.03.01.

6/2023 (V.02) módosítás

 23/2017 (XII.18.)  X  hatályos 2017.12.19-től módosítva 3/2020 (III.31.)
 7/2018 (V.07.) lA hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli házasságkötés szabályairól és díjairól  X

 hatályos 2018.05.15-től,

4/2023 (II.20.) hatályos: 2023.03.01-től

 8/2018 (VII.02.)  Településkép védelmi rendelet X  hatályos 2018.07.15-től hatályon kívül helyezve: 2020.09.11.
 10/2018 (IX.14.)  “Fiatalok a településen, fiatalok a településért” ösztöndíj támogatásról  X  
 11/2018 (XI.06.) Hosszúhetény község helyi építészeti- műszaki tervtanácsának létrehozásáról, működési és eljárási szabályairól  X  hatályos 2019.01.01-től hatályon kívül helyezve: 2020.09.11.
 2/2019 (IV.02.)  Az önkormányzat helyi közművelődési feladatairól, intézményeiről és a közművelődés támogatásáról  X  hatályos 2019.IV.03-tól mód: 2024.03.25.
 5/2019  Közszolgálati tisztviselők napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról    közszolgálati tisztviselők napja
 8/2019 Az általános iskolai, óvoda ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjának 2020. évi mértékéről és a térítési módjáról   hatályos 2020.01.01-től
1/2020 Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése   hatályos 2020.02.20-tól módosítva 2/2020 (III.31.)  8/2020 (IX.16.) 12/2020 (XI.27.)
6/2020 2019. évi zárszámadásról   hatályos 2020.07.03-tól
7/2020 Hosszúhetény Község településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről   hatályos: 2020.09.11. mód: 11/2020 (XI.27.)  3/2021 ( III.01.) 16/2021 (XII.01.) 7/2022 (VI.30.) 11/2023 (XI.06.) 1/2024 (I.30)
10/2020 Az általános iskolai, óvoda ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjának 2021. évi mértékéről és a térítési módjáról  

hatályos: 2021.01.01. hatályon kívül helyezve: 2021.01.31.

1/2021 Az általános iskolai, óvoda ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjának 2021. évi mértékéről és a térítési módjáról   hatályos: 2021.02.01. mód. 2021.12.01. 12/2021 hatályos:2022.01.01.-2022.06.30.
2/2021 Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről  

hatályos : 2021.02.18.

módosítva : 5/ 2021 (IV.29.)

módosítva: 6/2021 (IX.13.)

módosítva: 10/2021 (XI.22.)

4/2021

2020. évi zárszámadás

  Hatályos: 2021.04.30-tól
11/2021 Az általános iskolai, óvodai családi bölcsőde ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjának 2022. évi mértékéről és a térítési módjáról X hatályos: 2022.07.01-től
1/2022 Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről X módosítás 5/2022 (VI.07.) 9/2022 (IX.07.) 16/2022 (XII.5.)
3/2022 2021. évi zárszámadás X hatályos: 2022.04.29-től
4/2022 Hosszúhetény külterület egyes ingatlanjaira vonatkozó változtatási tilalomról X hatályos: 2022.04.29-től
6/2022 A „Gondos gazda – takaros porta” településszépítő versenyről X hatályos: 2022.07.01.
11/2022 Az általános iskolai, óvodai családi bölcsőde ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjának 2023. évi mértékéről és a térítési módjáról X hatályos 2023.01.01.
1/2023 Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről X hatályos: 2023.02.21-től 7/2023 (VII.03.) , 9/2023 (IX.18.)  14/2023 (XI.30.)
5/2023

2022. évi zárszámadás

 

X

hatályos: 2023.május 03.

 

16/2023 Az általános iskolai, óvodai családi bölcsőde ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjának 2024. évi mértékéről és a térítési módjáról X hatályos: 2024.01.01.
2/2024 Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről X