A  Polgármesteri Hivatal

      szervezeti ábrája

Polgármester

/irányítja a hivatalt/

Jegyző

/vezeti a hivatalt/

Titkársági feladatok                                   Adóügyi, pénzügyi-gazdálkodási

                                                                            feladatok

1 fő                                                                              5 fő

iktatás, irattár kezelés,                               helyi adók kivetése, kezelése, pénzbírságok

postázás, testületi anyagok                               behajtása, könyvelés, házi pénztár kezelés,

előkészítése                                                              költségvetés zárszámadás előkészítése,    

                                                                           pénzügyi beszámolók

Igazgatási feladatok                                                   Munkaügyi szociális feladatok

          2 fő                                                                                         1 fő

anyakönyvi igazgatás                                                     személyzeti munkaügyek

népességnyilvántartás                                                    közfoglalkoztatási ügyek

         önkormányzati segélyezési                                                  aktív korúak ellátásával kapcsolatos

ügyek                                                                               ügyek