Hosszúhetény Községi Önkormányzat

VÍZKÁR VESZÉLYEZTETETTSÉG CSÖKKENTÉSE HOSSZÚHETÉNYBEN           

Projekt tájékoztató

A projekt azonosító száma:                    TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014

A megvalósult projekt összköltsége:      57 943 434 Ft

A támogatás mértéke:                            100%

A projekt befejezési dátuma:                  2019. szeptember 25.

A PROJEKT TARTALMÁNAK ISMERTETÉSE

A Hegyelő utcát és környezetét több káresemény érte a nagy intenzitású csapadékok lezúdulásából kifolyólag. Az Önkormányzat az elmúlt években saját erőforrásainak felhasználásával igen nagy erőfeszítést tett ezen károk kialakulásának megelőzésére és a keletkezett károk enyhítésére. Azonban végleges megoldás nem született. A megvalósított projekt eredményeként kiépített vízelvezetési rendszer a helyzet rendeződött. A beruházás eredményeként jelentősen csökkent a Hegyelő utca térségében lehullott csapadékvizek okozta vízkár veszélyeztetettség.

Az elnyert támogatásból megvalósult beruházás keretében a Hegyelő utcában az útpálya középvonalán a pályaszint alatt egy fedett csorga jellegű csatorna létesült, ami egyrészt képes a nagycsapadékból származó mértékadó nagyvízhozamot levezetni, másrészt, az útpályára kívülről ráfolyó, illetve az úttestre hulló csapadékvizet, hóolvadékot elnyeli. Ezzel az útpályán az elsárosodás és a lefagyás miatti síkosodás lehetősége megszűnt. Az utca alján víznyelő műtárgy létesült az 6547. sz. országos közút alatti meglévő átereszhez csatlakozás érdekében. A kifolyási oldalon a bozóttal benőtt és stabilizálódott vízmosás jellegű árok a vizek elvezetője. Az Önkormányzat törekszik a megfelelő vízgazdálkodásra, a vizek helyben tartására. A megvalósult műszaki megoldás előnyben részesíti a vízvisszatartást, késleltetett levezetést, lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését.

A projekt keretében lakossági szemléletformáló tevékenység is megvalósult, melyek célja a vizekkel történő felelősségteljes gazdálkodási szemlélet elterjesztése volt.

A projekt megvalósítása 2019. szeptember 25-én befejeződött. A projektet Hosszúhetény Községi Önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósította meg.