Hosszúhetény Községi Önkormányzat

VÍZKÁR VESZÉLYEZTETETTSÉG CSÖKKENTÉSE HOSSZÚHETÉNYBEN

Projekt tájékoztató

A projekt azonosító száma:                    TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014

A támogatás összege:                            59 922 337 Ft

A támogatás mértéke:                            100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:   2019. június 30.

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK ISMERTETÉSE

A Hegyelő utcát és környezetét több káresemény érte a nagy intenzitású csapadékok lezúdulásából kifolyólag. Az Önkormányzat az elmúlt években saját erőforrásainak felhasználásával igen nagy erőfeszítést tett ezen károk kialakulásának megelőzésére és a keletkezett károk enyhítésére. Azonban végleges megoldás nem született. A projekt e helyzet rendezését célozza. Az elnyert támogatással a Hegyelő utca térségében lehullott csapadékvizek okozta vízkár veszélyeztetettség jelentősen csökkeni fog vízelvezetési rendszer kiépítésével. Ennek keretében a Hegyelő utcában az útpálya középvonalán a pályaszint alatt egy fedett csorga jellegű csatorna létesül, ami egyrészt képes a nagycsapadékból származó mértékadó nagyvízhozamot levezetni, másrészt, az útpályára kívülről ráfolyó, illetve az úttestre hulló csapadékvizet, hóolvadékot elnyeli a kritikus téli időszakban. Ezzel az útpályán az elsárosodás és a lefagyás miatti síkosodás lehetősége kizárt lesz. Az utca alján víznyelő műtárgy létesül az 6547. sz. országos közút alatti meglévő átereszhez csatlakozás érdekében. A kifolyási oldalon a bozóttal benőtt és stabilizálódott vízmosás jellegű árok a vizek elvezetője, mely a jelenlegi állapotában alkalmas a vizek kártétel nélküli fogadására elvezetésére. Az Önkormányzat törekszik a megfelelő vízgazdálkodásra, a vizek helyben tartására. A tervezett műszaki megoldás előnyben részesíti a vízvisszatartást, késleltetett levezetést, lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését.

A projekt keretében lakossági szemléletformáló tevékenységekre is sor kerül, melyek célja a vizekkel történő felelősségteljes gazdálkodási szemlélet elterjesztése.