A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat honlapján az Infotv. előírásai szerint elektronikusan közzétett, személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan hozzáférhető, az önkormányzat működésével kapcsolatos közérdekű adatokon (szervezet, tevékenység, gazdálkodás) túli közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt — a kért adatokat pontosan meghatározva — bárki személyesen szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be.

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

1. Személyesen szóban:

            Hosszúhetény Polgármesteri Hivatal 7694 Hosszúhetény, Fő utca 166.

           ügyfélfogadási időben:

                        Hétfő: 8-16

                        Szerda: 8-16

                        Péntek: 8-12

         2. Írásban:

Postai úton: Hosszúhetény Polgármesteri Hivatal 7694 Hosszúhetény, Fő utca 166.

vagy 06 72 490-812/21 faxszámon;

Igénybejelentés közérdekű adat megismerésére

4. Elektronikusan: az onkormanyzat@hosszuheteny.hu címen.

Fogalmak:

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy:

-kezelésében lévő és tevékenységre vonatkozó vagy

-közfeladatának ellátásával összefüggésben kelettkezett,

a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésnek módjától, önnáló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeknek az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget kell tenni.

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Orbán László