A kedvezményezett neve: Hosszúhetény Községi Önkormányzat           

A projekt címe: „Hosszúhetényi belterületi csapadékvíz elvezetés”

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00071

Szerződött támogatás összege: 99 991 111.-Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett kezdete: 2022.02.18.

Projekt befejezése: 2023.10.03.

A projekt Szalánta Községi Önkormányzat, mint konzorciumvezető és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner együttműködésében valósul meg.

A projekt konkrét célja

  • A község belterületi vízelvezető rendszerének átfogó felújításának részeként a Csókakő és a Zrínyi utcák utcák csapadékelvezetési rendszerének kialakításával a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése
  • Az Ormándi utca melletti patakon tervezett beruházás célja, hogy tartós, fenntartható beavatkozás révén megelőzhetők legyenek a vízmosás okozta ismétlődő mederjavítások, és biztonságosan megvédésre kerüljön a beavatkozási szakaszt keresztező szennyvízvezeték, mely a település lakosságának döntő többségét és a települést érintő patak-szakasz felét érinti.
  • A belterületre hulló csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése
  • A belterület védelme a külterületen keletkezett vizek káros hatásaitól, és a löszös altalaj túlzott átázása következtében a domboldalakon elhelyezett épületek esetleges megcsúszásának megelőzése.
  • Hosszúhetényben erősödjön a lakosság körében a csapadékvizekkel való tudatos gazdálkodás igénye

Tervezett műszaki megoldások:

A pályázat egyik beavatkozási területe a Csókakő utca, ahol útburkolat javításra és a csapadékvíz elvezetésének megoldására egyaránt szükség van. A tervezett műszaki tartalom olyan megoldást tartalmaz, amely speciális útburkolat-kialakítás révén egyidejűleg kezeli a két problémát.

Az Ormándi utcában mederhelyreállítás és közművédelem valósul meg.

A Zrínyi utcában új burkolt nyílt árok, zárt csatorna, előregyártott víznyelős fedlappal ellátott kapubeálló a szükséges helyeken, valamint a Fő utcával párhuzamosan lévő gyalogjárdán folyóka kialakítása valósul meg.

A projekt része a helyi lakosság szemléletformálására irányuló akciók megvalósítása is, mely az ésszerű és tudatos vízgazdálkodás elősegítését, valamint a projekt eredményének megőrzését szolgálja.