Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Üdvözöljük a „Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” című projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.


PROJEKT INFORMÁCIÓK

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Hosszúhetény Községi Önkormányzat
A projekt címe: Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése
Projekt összes elszámolható költsége: 629 874 243 Ft
Támogatási arány: 90,000000 %
Támogatási összeg: 566 886 819 Ft
Kivitelezés kezdetének tervezett időpontja: 2019.02.28
Kivitelezés végének tervezett időpontja: 2020.09.20
Fizikai befejezés tervezett időpontja: 2021.01.18.


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A jelenlegi szennyvíztisztító telep bemutatása: A községi csatornahálózatról érkező szennyvíz először az AP-300 típusú gépi rácson folyik keresztül, ahol a darabos szennyeződések kiszűrése történik, majd az átemelőbe jut a szennyvíz.
A keletkezett rácsszemetet ártalmatlanításra külső vállalkozás szállítja el, zárt konténerben. A tisztítótelepi végátemelőből nyomócsövön érkező kommunális nyers szennyvíz a mérőaknán, az előülepítőn, valamint az osztóaknán keresztül folyik a biológiai tisztítási vonalakra.
Az előülepítő megkerülhető. Ebben az esetben a szennyvíz - az osztóaknán keresztül - közvetlenül folyik a biológiai műtárgyakba. Az osztóakna feladata egyrészt a biológia megkerülése, másrészt a két biológiai műtárgyra egyenlő arányban történő osztása.
Az egyesített biológiai műtárgyak levegőztető terében megtörténik a biológiailag bontható szerves anyagok, valamint az ammónia lebontása. A biológiai folyamatok oxigén igényét légfúvók biztosítják. A levegőztetés mélylégbefúvásos, finombuborékos rendszerben történik.
A légfúvók külön műtárgyban vannak. A biológiai egységet 2+1 db légfúvó szolgálja ki.
A műtárgyak utóülepítő terében történik a szennyvíz-eleveniszap elegy szétválasztása.
Az utóülepítők iszapzsompjából a recirkulációs, valamint a fölösiszapot az átalakított műtárgyban merülő motoros szivattyú, a másik műtárgyban mamutszivattyú szállítja a levegőztető terekbe, ill. a műtárgy mellé telepített iszapsűrítő műtárgyba.
Az utóülepítő terekből a tisztított szennyvíz bukóéles vályúkon és mintavevő aknákon keresztül folyik a fertőtlenítő műtárgyba, végül a befogadó vízfolyásba.
Az egyes biológiai egységekről kikerülő stabilizált, bűzmentes fölösiszap az iszaptározóba kerül, ahol gravitációs úton kb. 3 % szárazanyag tartalmúra sűrűsödik be.
Az iszapsűrítő egy hetes iszapmennyiség tározását biztosítja. A dekantált iszapvíz az átemelőbe folyik vissza. Az iszapsűrítőből minden nap kerül sűrített iszap a gépi víztelenítő berendezésre.
A kezelőépülettel egybeépített iszapvíztelenítő gépházban 1 db szalagszűrő berendezés működik. A polimeres kondicionálást követően a kb. 16-18%-os szárazanyag tartalmú iszaplepények a kiadógarat alatt elhelyezett, fedhető konténerbe hullanak. A víztelenített iszapot külső vállalkozás szállítja el komposztálás céljából.

MŰSZAKI SZÜKSÉGSZERŰSÉG

A meglévő szennyvíztisztító telep műszaki állapota amortizálódott. Teljes körű fejlesztése nélkül a biztonságos üzemeltetés feltételei már középtávon sem biztosíthatók. Biológiai terhelése többször jelentősen meghaladja a névleges tisztítókapacitását. Hidraulikai szempontból gyakran túlterhelt. Ilyenkor a hidraulikai terhelése időszakosan megemelkedik. Ez főként az őszi és a tavaszi időszakra jellemző. A víziközmű üzembiztonságának fenntartása, hatékonyságának biztosítása érdekében olyan volumenű fejlesztés, egyszeri nagyberuházás szükséges, amelynek pénzügyi forrása pályázati lehetőség nélkül nem biztosítható. A tulajdonos önkormányzat önerejéből nem képes megvalósítani.
A szennyvíztisztító telep meglévő műszaki állapotát tekintve a következők állapíthatók meg:

MECHANIKAI TISZTÍTÁS
  • a meglevő gépi finomrács kapacitása nagy terhelés időszakában nem elegendő, problémát okoz a kifogott szennyezőanyag megfelelő kihordása, rövid idő alatt történő eltömődése.
BIOLÓGIAI TISZTÍTÁS
  • a jelenlegi technológia időszakosan mind hidraulikai, mind biológiailag szempontból egyaránt túlterhelt
  • a műtárgyszerkezetek betonkorróziója előre haladott állapotú
  • a meglévő utóülepítő kapacitása elégtelen
  • az iszap recirkuláltatása, ill. az iszap elvétele az egyik technológai műtárgy estében mamutszivattyúval, a másik esetében merülő szivattyúval történik, beépített taralék nélkül.
LEVEGŐ ELLÁTÁS
  • A légfúvó gépek földbe süllyesztett vasbeton aknában vannak. Kezelésük, karbantartásuk munka és egészségvédelmi szempontból is kedvezőtlen. A gépekhez történő hozzáférés, azok kiemelése balesetveszélyes, korlátozott.
VILLAMOS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA, VAGYONVÉDELEM
  • A telepen a folyamatirányító rendszer elavult, a biztonságos és folyamatos üzemeltetés nem biztosítható.
ÉPÜLETEK
A telepi épületek műszaki állapota koruknak megfelelő. A meglévő kezelőépület kialakítása a minimálisan szükséges funkciók ellátására nem megfelelő, alapterülete a rendeletben előírt fekete-fehér öltöző és útvonal kialakításához nem elegendő.

VÍZMINŐSÉGI MÉRÉSEK
A szennyvíztisztító telep nem bírságolt, de a tisztított szennyvíz minőségével szemben támasztott előírások igen enyhék. Nem tartalmaz az ö-N, ö-P határértékkel szemben támasztott követelményeket. Vélhetően a telep fejlesztéséig „tűrt” határértékről van szó.
Az érintett alegységre vonatkozó Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv 8.1 mellékelte szerint a telep hatása a befogadó Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyásra jelentős. Az ö-N és az ö-P esetében határérték bevezetését, illetve további szigorítást irányoz elő.
A szennyvíztisztító telep jelenlegi kiépítettségében nem alkalmas a kellő hatásfokú denitirifikáció biztosítására. Az önellenőrzési mintavételek és laborvizsgálatok alapján az ö-N komponens jellemzően meghaladja a várható határértéket.

KAPCSOLAT

Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Dr. Csörnyei László polgármester