Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése


PROJEKT INFORMÁCIÓK

Üdvözöljük a „Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” című projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Hosszúhetény Községi Önkormányzat
A projekt címe: Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése
Projekt összes elszámolható költsége: 629 874 243 Ft
Támogatási arány: 90,000000 %
Támogatási összeg: 566 886 819 Ft
Kivitelezés kezdetének tervezett időpontja: 2019.02.28
Kivitelezés végének tervezett időpontja: 2020.09.20
Fizikai befejezés tervezett időpontja: 2021.01.18.


A jelenlegi szennyvíztisztító telep bemutatása: A községi csatornahálózatról érkező szennyvíz először az AP-300 típusú gépi rácson folyik keresztül, ahol a darabos szennyeződések kiszűrése történik, majd az átemelőbe jut a szennyvíz.
A keletkezett rácsszemetet ártalmatlanításra külső vállalkozás szállítja el, zárt konténerben. A tisztítótelepi végátemelőből nyomócsövön érkező kommunális nyers szennyvíz a mérőaknán, az előülepítőn, valamint az osztóaknán keresztül folyik a biológiai tisztítási vonalakra.
Az előülepítő megkerülhető. Ebben az esetben a szennyvíz - az osztóaknán keresztül - közvetlenül folyik a biológiai műtárgyakba. Az osztóakna feladata egyrészt a biológia megkerülése, másrészt a két biológiai műtárgyra egyenlő arányban történő osztása.
Az egyesített biológiai műtárgyak levegőztető terében megtörténik a biológiailag bontható szerves anyagok, valamint az ammónia lebontása. A biológiai folyamatok oxigén igényét légfúvók biztosítják. A levegőztetés mélylégbefúvásos, finombuborékos rendszerben történik.
A légfúvók külön műtárgyban vannak. A biológiai egységet 2+1 db légfúvó szolgálja ki.
A műtárgyak utóülepítő terében történik a szennyvíz-eleveniszap elegy szétválasztása.
Az utóülepítők iszapzsompjából a recirkulációs, valamint a fölösiszapot az átalakított műtárgyban merülő motoros szivattyú, a másik műtárgyban mamutszivattyú szállítja a levegőztető terekbe, ill. a műtárgy mellé telepített iszapsűrítő műtárgyba.
Az utóülepítő terekből a tisztított szennyvíz bukóéles vályúkon és mintavevő aknákon keresztül folyik a fertőtlenítő műtárgyba, végül a befogadó vízfolyásba.
Az egyes biológiai egységekről kikerülő stabilizált, bűzmentes fölösiszap az iszaptározóba kerül, ahol gravitációs úton kb. 3 % szárazanyag tartalmúra sűrűsödik be.
Az iszapsűrítő egy hetes iszapmennyiség tározását biztosítja. A dekantált iszapvíz az átemelőbe folyik vissza. Az iszapsűrítőből minden nap kerül sűrített iszap a gépi víztelenítő berendezésre.
A kezelőépülettel egybeépített iszapvíztelenítő gépházban 1 db szalagszűrő berendezés működik. A polimeres kondicionálást követően a kb. 16-18%-os szárazanyag tartalmú iszaplepények a kiadógarat alatt elhelyezett, fedhető konténerbe hullanak. A víztelenített iszapot külső vállalkozás szállítja el komposztálás céljából.

MŰSZAKI SZÜKSÉGSZERŰSÉG

A meglévő szennyvíztisztító telep műszaki állapota amortizálódott. Teljes körű fejlesztése nélkül a biztonságos üzemeltetés feltételei már középtávon sem biztosíthatók. Biológiai terhelése többször jelentősen meghaladja a névleges tisztítókapacitását. Hidraulikai szempontból gyakran túlterhelt. Ilyenkor a hidraulikai terhelése időszakosan megemelkedik. Ez főként az őszi és a tavaszi időszakra jellemző. A víziközmű üzembiztonságának fenntartása, hatékonyságának biztosítása érdekében olyan volumenű fejlesztés, egyszeri nagyberuházás szükséges, amelynek pénzügyi forrása pályázati lehetőség nélkül nem biztosítható. A tulajdonos önkormányzat önerejéből nem képes megvalósítani.
A szennyvíztisztító telep meglévő műszaki állapotát tekintve a következők állapíthatók meg:

MECHANIKAI TISZTÍTÁS

BIOLÓGIAI TISZTÍTÁS
LEVEGŐ ELLÁTÁS
VILLAMOS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA, VAGYONVÉDELEM
ÉPÜLETEK
A telepi épületek műszaki állapota koruknak megfelelő. A meglévő kezelőépület kialakítása a minimálisan szükséges funkciók ellátására nem megfelelő, alapterülete a rendeletben előírt fekete-fehér öltöző és útvonal kialakításához nem elegendő.

VÍZMINŐSÉGI MÉRÉSEK
A szennyvíztisztító telep nem bírságolt, de a tisztított szennyvíz minőségével szemben támasztott előírások igen enyhék. Nem tartalmaz az ö-N, ö-P határértékkel szemben támasztott követelményeket. Vélhetően a telep fejlesztéséig „tűrt” határértékről van szó.
Az érintett alegységre vonatkozó Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv 8.1 mellékelte szerint a telep hatása a befogadó Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyásra jelentős. Az ö-N és az ö-P esetében határérték bevezetését, illetve további szigorítást irányoz elő.
A szennyvíztisztító telep jelenlegi kiépítettségében nem alkalmas a kellő hatásfokú denitirifikáció biztosítására. Az önellenőrzési mintavételek és laborvizsgálatok alapján az ö-N komponens jellemzően meghaladja a várható határértéket.


KAPCSOLAT

Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Dr. Csörnyei László polgármester


GALÉRIA

Kivitelezés 1.

kivitelezés kivitelezés kivitelezés kivitelezés

Kivitelezés 2.

kivitelezés kivitelezés kivitelezés kivitelezés kivitelezés kivitelezés kivitelezés kivitelezés kivitelezés kivitelezés kivitelezés

Nyitórendezvény - 2019.02.27.

nyitórendezvény nyitórendezvény nyitórendezvény nyitórendezvény nyitórendezvény nyitórendezvény nyitórendezvény nyitórendezvény