Projekt adatok:

•           a kedvezményezett neve: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

•           a projekt címe: Belterületi útfejlesztés Hosszúhetényben

•           a projekt összes költsége 60 000 000 Ft,

•           a szerződött támogatás összege: 60 000 000 Ft,

•           a támogatás mértéke (%-ban): 100%

•           a projekt befejezési dátuma: 2024.05.31.

•           projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00012

A projekt tartalmának bemutatása:

Hosszúhetény Községi Önkormányzat, a Széchenyi Terv Plusz program keretében, a település belterületén a 927, 1032/2, 1630/2, 1622, 1676 hrsz. területeken fekvő gyűjtő utak és a 927 hrsz. területhez kapcsolóan gyalogjárda felújítást valósított meg. Az 60 millió forint európai uniós támogatás segítségével a Kossuth L. és a Kisújbánya utcákban az útburkolatcsere mintegy 900 méter hosszúságban a gyalogjárda felújítása mintegy 319 m hosszúságban valósult meg.

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00012 azonosítószámú „Belterületi útfejlesztés Hosszúheténybe” című projekt keretében tervezett tevékenységek maradéktalanul megvalósultak, a fizikai befejezés dátuma 2024.05.31.

A projekt célja a település, valamint a közigazgatásához tartozó kiemelt turisztikai jelentőségű Kisújbánya infrastruktúrájának javítása, felújítása, tekintettel az érintett útszakaszok erősen leromlott állapotára.

A fejlesztés eredményeként jelentősen javult a településközpont és a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek, valamint a településhez kapcsolt Kisújbánya megközelíthetősége, a kapcsolódó lakóterületeknek fizikai elérhetősége.

A projekt keretében megvalósított beruházási elemek:

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak és járda felújítása

A fejlesztés során megvalósult tevékenységek:

Nyilvánosság biztosítása

Műszaki dokumentáció elkészítése az összes érintett tevékenységre vonatkozóan

Építési tevékenységek

Projektmenedzsment tevékenységek