A kedvezményezett neve: Komló Város Önkormányzata és a konzorciumi tagok
A projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban
A szerződött támogatás összege: 499.485.999,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. február 28.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00028

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Támogató által meghirdetett felhívás alapján Komló Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számon regisztrált, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című támogatási kérelmet nyújtott be. A pályázatot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 499.485.999,. Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A projekt megvalósításának időtartalma 2018. március 1. napjától, 2021. február 28. napjáig tart. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik. A konzorciumot a Komlói járásban lévő 5 települési önkormányzat (Komló Város Önkormányzata mint konzorciumvezető, Egyházaskozár Község Önkormányzata, Hosszúhetény Község Önkormányzata, Magyarszék Község Önkormányzata, Szászvár Nagyközség Önkormányzata), a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás, valamint a Komló Térségi  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alkotja.

A „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban” című projekt alapvető célja a helyi együttműködésekben, közösségekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázásával a Komlói Járás humán szolgáltatásainak fejlesztése.

Kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához.