Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármestere

7694 Hosszúhetény, Fő u. 166. Telefon/fax: 72/ 785-807  e-mail.: onkormanyzat@hosszuheteny.hu

 

Kedves Hosszúhetényi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 16. napján Hosszúhetényben a Járvánnyal kapcsolatos intézkedések kidolgozására Munkacsoport alakult a polgármester vezetésével (továbbiakban munkacsoport), mely a következő intézkedéseket hozta a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében:

  1. Óvoda tekintetében

1) Az önkormányzati fenntartású Zengő Óvoda és Konyhában 2020. március 16. napjától Válsághelyzeti Rendkívüli Működési Rend lép életbe, melynek keretében a polgármester rendkívüli szünetet rendel el a veszélyhelyzet fennállásáig vagy visszavonásáig.

2) Azon gyermeket, akinek otthoni felügyeletét nem tudják megoldani, (mindkét szülő munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és közellátás biztosításához) az óvoda rendkívüli ügyeleti rendben fogadja. Felügyeletüket az intézmény vezetője kis csoportokban köteles biztosítani. Amennyiben az intézményvezető a fertőzés gyanúját megalapozottnak látja, megtagadhatja a gyermek átvételét. Az intézményvezető a szülőket nyilatkoztathatja a korábbi külföldi tartózkodásról (2hét).

3) Az óvodába járó gyermekek szülei csak a Napraforgó-Katica felöli bejárati ajtóig kísérhetik a gyermeket, ott csengővel tudják jelezni megérkezésüket, onnan a dolgozók átveszik a gyermeket! Reggel fél 9-ig be kell érni azon gyermekkel, akiknek szülei az otthon maradást nem tudják megoldani. Fél 9-kor az ajtókat zárjuk, azután gyermeket már nem veszünk át.

Délután, hazamenetelnél is, szintén a Napraforgó-Katica bejáratáig jöhetnek a szülők, (az óvodába nem léphetnek be) ott csengetni kell, és a dolgozók a gyermeket felöltöztetve átadják a szülőnek!

Kérjük a szülők türelmét míg a dolgozók a gyermekeket felöltöztetik!

4) Mindazon gyermek és intézményi dolgozó, aki vagy akinek családja az elmúlt két hétben érintkezett külföldről hazajövő személlyel, minimum két hétig maradjon otthon!

5) Az a gyermek, aki náthás, köhög, az óvodai ügyeleti gyermekfelügyeletben nem vehet részt. Amennyiben az óvodapedagógusok betegséget tapasztalnak, azonnal értesítik a szülőt, annak érdekében, hogy haladéktalanul vigyék haza a gyermeket.

6) Az intézményvezető kidolgozza az ügyeleti rendszer rendjét, és erről, valamint a fentiekről tájékoztatja a szülőket.

7) Az intézmény fertőtlenítése folyamatosan történik.

  1. Intézményi gyermekétkeztetés tekintetében

 A gyermekétkeztetés biztosítása önkormányzati feladat, így önkormányzatunk feladata. A digitális oktatásban részesülő iskolás gyermekek, valamint az otthon maradt óvodás gyermekek étkeztetéséről igény esetén gondoskodunk.

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a következő intézkedéseket hoztuk:

·        A konyha területére belépni TILOS!

·        A kontaktus minimalizálása érdekében, tisztelettel kérnénk, hogy csak az vegye igénybe az étkezést, aki más módon nem tudja gyermekét ellátni. 

·      Az óvodai, iskolai és vendég étkezési térítési díjak befizetését a „Zengő Óvoda és Konyha” 50800142-15222581 számú bankszámlájára lehet befizetni.

A befizetés beazonosíthatósága érdekében a közlemény rovatban a befizető neve, gyermekek esetében az osztálya is szerepeljen.

·        Az gyerekek étkezését a következő módon tudjuk biztosítani:

egyszerhasználatos műanyag edényben, melyet mi adunk,

-        menza: ebéd,

-        háromszori étkező: ebéd és uzsonna.

·      A szociális étkezést illetően, szintén egyszer használatos műanyag edényben biztosítjuk az ebédet.

-        kiszállítással változatlanul (kérjük figyeljék a szállítót, vagy gondoskodjanak róla, hogy megfelelően el tudja helyezni az ételt).

-        saját elvitellel az alábbi módon

 Átvételi lehetőségek:

Óvodai étkezés esetén:

·          Az ebéd átvételére kizárólag 11 és 12 óra között van lehetőség, a kapucsengőn jelezzék érkezésüket, majd a tornaszoba első ablakán átadjuk az ételt.

Iskolai étkezés esetén:

·        Az ebéd átvételére kizárólag 11 és 12 óra között van lehetőség, az udvar felöli bejárat melletti ablakon keresztül.

Megértésüket, segítségüket köszönjük!

 Az étkezéssel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a következő telefonszámokon:

-        Konyha:               72/490-827/24-es mellék

                                            72/785-082/24-es mellék

-        Kovács Gabriella: 30/447-3236

  1. Általános iskola tekintetében

2020. március 16. napjától valamennyi oktatási intézményben bevezetésre került az úgynevezett tantermen kívüli digitális munkarend, melynek részletes szabályai kormányrendeletben, illetve a fenntartó által hozott rendelkezésben kerültek rögzítésre. Ennek értelmében a tanulóknak otthon kell maradniuk, és interneten kapják feladataikat a pedagógusoktól.

Az iskolában csak az igazgató vagy az egyik helyettes, illetve a legszükségesebb személyzet tartózkodik. Ügyeletet csak azon szülők igényelhetnek gyermekük számára, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Az iskola épületébe csak engedéllyel és a szükséges kézfertőtlenítés elvégzésével lehet belépni, az udvar felőli bejáraton. Az étkeztetés külön eljárásrend keretében történik. Az iskola zárva tartása alatt a műszaki személyzet a karbantartási és a takarítási munkákat végzi. A szülők az osztályfőnököktől és az intézmény vezetőségétől kérhetnek tájékoztatást. Az iskola telefonszáma: 06-72/490-827

  1. Községünk fenntartásában, illetve önkormányzat által működtetett egyéb intézmények

( könyvtár , művelődési ház, hivatal tekintetében)

A Művelődési ház és Könyvtár a külső látogatók előtt határozatlan idegig zárva tart. E korlátozás nem vonatkozik a személyes jelenlétet igénylő munkavégzésre kötelezett önkormányzati és hivatali dolgozók, valamint felügyeletet igénylő gyerekek tekintetében.

A Védőnői Szolgálat a gondozott családokkal való védőnői kapcsolattartás /családlátogatás, védőnői tanácsadás/  2020.03.16-tól távkonzultáció/ telefonon, e-mail  formában történik. Hetente egy alkalommal

KEDD 8-10 óráig ügyeleti ellátást biztosítunk a védőnői tanácsadóban.

Elérhetőségek:

Munkanapokon : 7.30-16 óráig

Baranyai Éva védőnő I. körzet +36 30 447 5413 email: hosszuhetenyvedono.korzet1@gmail.com

Réthy Zsuzsanna védőnő II. körzet + 36 30 447 5526 email: hosszuhetenyvedono.korzet2@gmail.com

A Polgármesteri Hivatalban 2020. március 16. hétfő napjától 2020. április 6-ig a személyes ügyfélfogadás szünetel. Halaszhatatlan hivatali ügyintézés a személyes megjelenés elkerülésével, elektronikus kapcsolattartás útján és telefonos ügyintézés (telefonszám: 72/490-812, 814) igénybevételével intézhető. Az azonnali ügyintézést és a személyes jelenlétet igénylő ügykörök – pl.: haláleset, - telefonos időpont egyeztetés alapján személyesen elintézhetők.

A helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatás, egyeztetés kizárólag ügyfélszolgálati napokon és időben telefonon, valamint e-mailben a honlapon szereplő elérhetőségeken lehetséges.

Ügyeit továbbra is intézheti ügyfélkapun történő bejelentkezéssel elektronikusan.

Az önkormányzat által kivetett adókat, díjakat, illetéket az E-Önkormányzat Portál (továbbiakban: OHP) weboldalon az Elektronikus fizetési szolgáltatási rendszer (EFER) segítségével bankkártyás fizetéssel is teljesítheti.

A rendszer elérhető:

https://hosszuheteny.hu/ ( Intézze ügyeit elektronikusan” gomb megnyomásával)

https://ohp.asp.lgov.hu

https://ohp-20.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalakról.

  1. Hosszúhetény területén tartózkodó 60 éven felüli idősek ellátása

Mivel a koronavírus járvány által az idősebb korosztály a legveszélyezettebb, ezért a veszélyhelyzeti időszakban indokolt otthon maradásuk, a tömegközlekedés elkerülése és a nagy bevásárlások szükségszerű torlódásainak kizárása. A fentiek miatt azon 60 év felüli idősek részére, aki Hosszúhetény közigazgatási területén tartózkodnak, de nem kívánják otthonaikat rövidebb időre sem elhagyni, nagyobb közösségekkel érintkezni, külön kérésükre az önkormányzat az ott dolgozók és önkéntesek bevonásával megszervezi az alapvető élelmiszerek megvásárlását, gyógyszereik kiváltását hétköznap Főtt ételt minden hétköznap házhoz szállítjuk. Az idősek részére, a kapuig visszük az alapvető élelmiszert, gyógyszert. Kérjük a pénz előkészítését. Akinek Hosszúhetény területén él hozzátartozója annak az ellátását a hozzátartozó biztosítja, ha a hozzátartozó akadályozva van, kérjük a megadott telefonszámon jelezzék: 06 20 924 66 22 Kisteleki Andrea

Hosszúhetény, 2020. 03. 16.

 dr. Csörnyei László sk. 
polgármester